ANH - VIỆT 50.000 VND

VIỆT - ANH 55.000 VND

TRUNG - VIỆT 65.000 VND

VIỆT - TRUNG 70.000 VND

NHẬT BẢN - VIỆT 90.000 VND

VIỆT - NHẬT BẢN 95.000 VND

HÀN QUỐC - VIỆT 90.000 VND

VIỆT - HÀN QUỐC 95.000 VND

PHÁP - VIỆT 70.000 VND

VIỆT - PHÁP 75.000 VND

ĐỨC - VIỆT 70.000 VND

VIỆT - ĐỨC 75.000 VND

CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH
  Phí công chứng 35.000đ / 1 dấu
  Hồ sơ nhiều trang: ~ 25 trang tính là 1 dấu
  Phí in < 10 trang Miễn Phí
  Phí in từ trang 11 500đ / trang
  Phụ thu tiếng hiếm Báo giá sau khi nhận hồ sơ
  Lấy gấp 150.000đ / lần

   

SAO Y BẢN CHÍNH
  Phí công chứng 15.000đ / trang
  Phí in < 10 trang Miễn Phí
  Từ 100 - 500 trang Giảm 5% tổng phí
  Từ 500 - 1000 trang Giảm 10% tổng phí
  Trên 1000 trang Giảm 15% tổng phí
  Lấy gấp 150.000đ / lần
 •  

  LẤY NHANH 

  Giảm 75% thời gian, Tăng 25% phí dịch

  (Thời gian dịch thông thường là 10 trang / ngày)

 •  

  BIÊN DỊCH CAO CẤP

  Chuyên ngành        = phí cơ bản + 40%

  Chuyên ngành sâu = phí chuyên ngành + 100%

 •  

  Combo1Giảm 20% Dịch vụ đi kèm Công chứng bản dịch

  Combo2Giảm 30% Dịch vụ đi kèm Công chứng & HPH/CNLS

 •  

  VIP1Giảm 10% Tổng giá trị hàng tháng khi Đăng ký sử dụng gói dịch vụ theo quý (3 tháng)

  VIP2Giảm 20% Tổng giá trị hàng tháng khi Đăng ký sử dụng gói dịch vụ theo năm (12 tháng)