Sao y bản chính (hay còn gọi là chứng thực bản chính) là việc công chứng viên căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Sao y bản chính gồm 2 loại: Công chứng sao y tiếng Việt Nam và Công chứng sao y tiếng nước ngoài.

Trong thời đại ngày nay, đối với mỗi người thời gian luôn là vàng, là bạc, bạn rất ngại làm thủ tục hành chính? Bạn ngại xếp hàng, photocopy hồ sơ, xếp hồ sơ, ...? Hiểu được giá trị đó, Dịch thuật VNT cung cấp dịch vụ Sao y bản chính, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện Sao y toàn bộ hồ sơ, bất kể là số lượng lớn hay nhỏ.

Các ưu điểm của Dịch vụ sao y bản dịch của Dịch thuật VNT:

  • Dịch Thuật VNT sẽ thực hiện mọi thủ tục, khách hàng chỉ ngồi nhà và chờ kết quả.
  • Chậm nhất sau 2 ngày lấy hồ sơ sao y, bất kể số lượng lớn hay nhỏ
  • Sao y bản chính lấy ngay trong ngày.

Thủ tục bắt buộc cần chuẩn bị:      

  • Bản gốc các tài liệu cần Sao y.