SỨ MỆNH

Ngôn ngữ được xem là phương tiện quan trọng nhất để con người giao tiếp với nhau, là công cụ dùng để biểu đạt ý nghĩa và tình cảm của mình đối với người khác. Tuy nhiên theo tiến trình phát triển của lịch sử loài người, ngôn ngữ dần dần bị chia tách và có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm người, các dân tộc và quốc gia với nhau. Do đó ngày nay sự bất đồng về ngôn ngữ dường như đã trở thành một trong những rào cản vô hình giữa các quốc gia trong kinh tế, trong văn hóa, trong xã hội, trong mọi mặt vật chất, tinh thần của cuộc sống. Chính vì vậy Trung tâm Điều phối Dịch thuật VNT đã được ra đời nhằm mang đến chiếc cầu nối gắn kết các quốc gia và dân tộc trên thế giới lại gần nhau hơn.


Trung tâm Điều phối Dịch thuật VNT cung cấp các giải pháp ngôn ngữ chất lượng quốc tế, phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ giữa các quốc gia, xích mọi người lại gần nhau hơn, đồng thời góp sức mình biến ước mơ toàn cầu hóa của khách hàng thành hiện thực.

 

 

TẦM NHÌN

Bằng sự nỗ lực, nhiệt huyết và khát khao khẳng định thương hiệu của mình, Trung tâm Điều phối Dịch thuật VNT luôn cố gắng trở thành cầu nối các hoạt động giữa Việt Nam và các nước khác có giao dịch thương mại với Việt Nam. Cùng với đó Trung tâm Điều phối Dịch thuật VNT sẽ là nơi hỗ trợ cho các Doanh nghiệp Việt Nam khai phá thị trường khu vực và thế giới.